O mnie

Nazywam się Alicja Pocałuń mam 41 lat. Jestem dumną mamą Szymona, studenta II roku prawa na Uniwersytecie Rzeszowskim. Od urodzenia mieszkam w Krzywem, a Ziemia Dydyńska to moja Mała Ojczyzna.

Zawsze byłam „po prawej stronie”. Tak mnie wychowano i temu hołduję… Wartości Chrześcijańskie, Solidarność, Pamięć, Historia i Patriotyzm były, są i będą w moim domu.

To tu żyli moi dziadkowie i rodzice, którzy przekazali mi szacunek do ludzi, pracy i Ojczyzny. Wychowana jestem w duchu patriotycznym i pamięci o przeszłości naszej okolicy i jej mieszkańców. Uczęszczałam do Szkoły Podstawowej w Krzywem, następnie II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Sanoku. Ukończyłam administrację samorządową na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, w stopniu licencjata i administrację publiczną na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, w stopniu magistra. Pomimo trudności w znalezieniu pracy i zachęt do wyjechania za granicę, pozostałam na Ojcowiźnie i konsekwentnie dążyłam do realizacji marzeń o wspieraniu rozwoju regionu i pomocy ludziom. Ciężka praca w gospodarstwie nauczyła mnie pokory, cierpliwości i konsekwencji. Dobrzy ludzie podali mi rękę i dali szansę, za co zawsze będę wdzięczna.

Od początku moja praca zawodowa związana była z pozyskiwaniem funduszy na realizację projektów zarówno „miękkich” na cele społeczne jak i twardych infrastrukturalnych… ślady mojej działalności widać w powiecie brzozowskim i sanockim. Moją dumą jest Lokalna Grupa Działania Ziemia Brzozowska, którą tworzyłam od podstaw, a dzięki której dla mieszkańców powiatu brzozowskiego spłynęło około 20 mln zł. Bardzo dużą część mojego zawodowego i prywatnego życia zajmują właśnie organizacje pozarządowe. 9 lat byłam Kierownikiem Biura Lokalnej Grupy Działania Dolina Sanu, pracowałam społecznie na rzecz Stowarzyszenia Razem dla Rozwoju Szkoły w Dydni oraz Fundacji Młodzieżowa Orkiestra Dęta Avanti w Sanoku. Bardzo cenię sobie współpracę z Kołami Gospodyń Wiejskich, z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi i Klubami Sportowymi. Jestem członkiem wspierającym OSP Strachocina oraz członkiem OSP Dydnia i Koła Gospodyń Wiejskich w Krzywem. Pracowałam również w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, gdzie zapoznałam się z programami dofinansowującymi rolnictwo. W Urzędzie Gminy Sanok pracowałam prawie 11 lat, jako starszy specjalista w Biurze Funduszy Pomocowych. To tutaj, w zdyscyplinowanym i profesjonalnym zespole uczestniczyłam w procesie pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje w infrastrukturę i na programy społeczne. Współpracowałam z instytucjami samorządowymi, rządowymi w tym, z Ministerstwami, Urzędem Marszałkowskim, Urzędem Wojewódzkim, Służbami, Inspekcjami, Strażami, szkołami, PWSZ w Sanoku oraz organizacjami pozarządowymi.

 W moim dorobku znalazły się zrealizowane z sukcesem projekty dotyczące infrastruktury kanalizacyjnej, wodociągowej, sportowej (m.in. euroboisko w Pakoszówce), zakupu wozu bojowego na potrzeby OSP, termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej, modernizacji i wyposażenia szkół i Wiejskich Domów Kultury, ochrony dziedzictwa kulturowego, historii, promocji gminy Sanok, na rzecz poprawy bezpieczeństwa, zakupu stroi ludowych, instrumentów muzycznych i wydawania albumów promocyjnych. Współpracuję z przedsiębiorcami, pomagam w założeniu i rozwijaniu działalności gospodarczej, z pozyskaniem na ten cel środków włącznie. Wartość finansowa zrealizowanych projektów to około 25 mln zł, a pomoc mieszkańcom Gminy Sanok i ich zadowolenie jest bezcenne. Podsumowując Ziemia Sanocka dała mi wykształcenie i solidne doświadczenie samorządowe i mogę powiedzieć, że realizowanie różnorodnych projektów od kanalizacji po przeciwdziałanie przestępczości nauczyły mnie pokory, słuchania ludzi… i konsekwencji w działaniu…

 Od 19 listopada  2018 piastuję funkcję Wójta Gminy Dydnia, wprowadzam nową jakość w zarządzaniu Gminą Dydnia i chcę wykorzystać potencjał drzemiący w walorach przyrodniczo – turystycznych i samych mieszkańcach.

A jaki powinien być poseł?

Dostępny, aktywny, kreatywny, słuchać i reagować na potrzeby mieszkańców regionu. Poseł jest jak każdy z Nas, z tym,  że ma inne możliwości działania.